« Senioren Wellness

Gepubliceerd op 29-05-2024

Senioren Wellness

omdat elke persoonlijke aandacht in de laatste fase van het leven belangrijk is

Wanneer we ouder worden, raken we het contact onbewust vaak kwijt. Door bijvoorbeeld ongemakken, opname in ziekenhuis,verzorgingstehuis of hospice en is de persoonlijke aandacht voor ouderen achtergebleven.

Door een liefdevolle, zachte Massage van handen, armen, rug en hoofd kan de persoonlijke aandacht aan ouderen en zieken een aangenaam gevoel geven. Anders dan de aanraking van verzorgenden/verpleging, krijgen ze tijdens de Massage weer een beetje het gevoel mens te zijn.

Deze Massage wordt op verzoek op locatie gedaan, in het ziekenhuis, verzorgingstehuis of hospice.

*Als 1 van de vele professionele Aromasseurs mag ik een steentje bijdragen.

Massage is in combinatie met aandacht en heerlijke geuren een doeltreffende manier om zowel de psychische als lichamelijke gezondheid te bevorderen. Daarnaast is een handmassage een laagdrempelige manier van aanraken en contact maken.

hart-01716997773.jpg